Mack Nguyễn

Phòng Thiết KếMack Nguyễn chuyên gia thiết kế, hơn 7 năm kinh nghiệm. Anh ấy luôn sáng tạo, năng động và nhiệt tình trong công việc. Với công việc anh ấy luôn làm hết mình.